Afetlerden Önce Alınması Gereken Önlemler

Türkiye birçok doğal afetin yaşandığı bir ülke olmaktadır. İlkokuldan beri bizlere doğal afetlerin yaşandığı ve riskli olduğu anlatılmaktadır. Bununla bir bilinç oluşturmak istenmektedir. Afetler yaşanmadan belirli önlem almak afet sırasında ve afet sonrası oluşan can ve mal kaybının daha az olmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden her afet öncesi birçok önlem alınmalıdır. 

Deprem Öncesi Alınması Gereken Önlemler 

Deprem herkesi endişelendiren ve korkutan bir doğal afettir. Ülkemizde de küçük veya büyük sık sık meydana gelmektedir. Depremler her ne kadar insanların dışında meydana gelse be deprem öncesi alınması gereken önlemler ile etkisi azaltılabilmektedir.

 • Kütüphane, dolap vb. Gibi devrilme ihtimali bulunan eşyalar duvara sabitlenmelidir. Eğer arada boşluk kalıyor ise çarpmanın etkisini azaltılmak için araları dolgu malzemeleri ile doldurulmalıdır.
 • Tavana ya da duvara asılan klima, avize gibi cihazların ağırlıkları taşınacak şekilde, pencere ve duvara uzak bir tarafa sağlam bir şekilde asılmalıdır.
 • Masa ya da tezgâh üzerinde bulunan eşyaları, metal ya da plastik tutucular ile sabitlenmelidir.
 • Mutlaka bir deprem çantası hazırlanmalıdır. İçerisindeki malzemeler düzenli olarak kontrol edilmeli tarihi geçmiş yiyecek, bozulmuş cihazlar değiştirilmelidir.
 • Karyolaların yanına ya da üzerine devrilebilecek ve ağır eşyalar bulundurulmamalıdır.
 • Eğer ev sahibiyseniz mutlaka Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yapılmalıdır. Bu önlem ile depremden kaynaklanmış olan hasarlar telafi edilebilmektedir.

Sel Öncesi Alınması Gereken Önlemler 

Ülkemizde meydana gelen, can ve mal kayıplarına sebep olan selin, yeşil alanların hızlı bir şekilde yok edilmesi, plansız şehirleşme gibi nedenlerden dolayı riski artmaktadır. Bu etkilerin azaltılması için sel öncesi alınması gereken önlemler bulunmaktadır. Bu önlemler; 

 • Çevrede bulunan yeşil alanlar arttırılmalı ve korunmalıdır.
 • Sel tehlikesi bulunan alanlarda ağaçlandırma ve teraslama yapılmalıdır.
 • İletim kanalları ile sele karşı uyarılar yapılması gerekmektedir.

Çığ Tehlikesine Karşı Alınması Gereken Önlemler 

Eğimli arazilerin üzerinden yuvarlanan, yuvarlandıkça da büyüyen kar kütlelerine çığ adı verilmektedir. Çığ, engebe ve yağışın bol bitki örtüsü bakımından yoksul olan yerlerde görülmektedir. Çığ gibi doğal afet ile karşılaşma ihtimalimiz daha düşük olduğu için insanların bu konu hakkındaki bilinci oldukça düşük olmaktadır. Fakat çığ tehlikesine karşı alınması gereken önlemler ile çığdan kaçınmak mümkün olmaktadır. 

 • Yerleşim yerlerinin çığ bölgesinden uzakta kurulması gerekmektedir
 • Yamaçlarda bulunan ormanın ve bitki örtüsünün koruma altına alınması gerekmektedir.
 • Kar yağışının olduğu zamanlarda yol durumu ve haberler takip edilmelidir.

Heyelan Tehlikesine Karşı Alınması Gereken Önlemler 

Heyelan büyük ölçülerdeki toprakların ve kayaların kaymalarıyla ortaya çıkan bir doğal afettir. Ülkemiz deprem, sel gibi heyelan tehlikesini de barındırmaktadır. Özellikle de eğimin ve yağışın fazla olduğu bölgelerde sık sık heyelan görülmektedir. Heyelanın tehlikeli bir doğal afete dönüşmemesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması için heyelan tehlikesine karşı alınması gereken önlemler bulunmaktadır. Alınan önlemler ile heyelan riski azaltılmaktadır. Bu önlemler; 

 • Heyelan riskinin azaltılması için arazi çalışmaları yapılmalıdır.
 • Heyelan riski bulunan bölgelerde yerleşim kurmaktan uzak durulmalıdır.
 • Heyelan riski olan yamaçlardaki doğal denge bozulmayacak şekilde drenaj kanalları açılmalı ve tabakaların fazla miktarda su almaları önlenmelidir.
 • Heyelan tehlikesi bulunan yamaçların etek kısımlarına istinat duvarı inşa edilmelidir.
 • Ülkemizdeki bitki ve toprak örtüsü korunmalıdır.

Doğal afetler oluşmadan önce birtakım önlemler almak ve oluştuğu sırada bilinçli olarak hareket etmek canımızı kurtarmaktadır. Bu konularda herkes kendini eğitmeli ve bilgi sahibi olmalıdır. 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir